Dům

Jaká má být ideální výška schodu – norma, min. a max. rozměry

Schodiště bývá navrženo s ohledem k rozměrovým parametrům budovy. Návrh schodiště vychází z jednoduchého výpočtu a základních minimálních či maximálních přípustných rozměrů jednotlivých částí, které jsou stanoveny technickou normou.

Podrobněji celou problematiku řeší normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní ustanovení, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí a ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování.

Co sledujeme u klasického schodiště

 • počet stupňů
 • výška schodu neboli schodišťového stupně
 • šířka schodu
 • sklon schodiště
 • šířka schodiště příp. schodišťového ramene
 • šířka podesty a mezipodesty
 • podchodná výška
 • průchodná výška
 • výška zábradlí
 • vzdálenost dveří od hrany prvního schodišťového stupně

Počet stupňů schodiště

Počet stupů je dán výpočtem schodiště a odvíjí se od konstrukční výšky podlaží a vypočtené výšky schodišťového stupně. Schodiště může mít neomezený počet stupňů, ale v jednom rameni může být maximálně 16 stupňů, optimálně 8 až 10.

Výška schodu

Optimální výška schodišťového stupně je 150 až 180 mm v bytové zástavbě. Všechny schody musí být stejně vysoké. Konstrukční výšku podlaží podělíte odhadnutým počtem schodišťových stupňů a vyjde vám přesná výška schodu.

Šířka schodu

Šířka schodišťového stupně je 250 až 300 mm podle průměrné délky chodidla. Optimální šířka schodu je vypočtena pomocí Lehmanova vzorce, který vychází z průměrné délky kroku. Pokud se jedná o schodišťový stupeň točitého či zakřiveného schodiště, minimální šířka kosého schodišťového stupně je 130 mm.

 • 2h + b = 630 mm, kde h je výška schodu a b je šířka schodu

Sklon schodiště – schodišťového ramene

 • rampové – sklon 10°- 20°
 • mírné – sklon 20°- 25°
 • běžné – sklon 25° – 35°
 • strmé – sklon 35° – 45°
 • žebříkové – sklon 45° – 58°

Pro rodinné a bytové domy je u běžného schodiště optimální sklon schodišťového ramene 25°až 35°. Strmé schodiště bývá v rekreačních objektech a žebříkové u vstupu na půdu. Sklon schodišťového ramene je dán šířkou a výškou stupně.

Šířka schodiště – schodišťového ramene

Šířka schodišťového ramene se udává násobkem šířky průchodu člověka a činí 600 mm. Minimální šířka ramene v rodinném domě je 900 mm a v bytovém domě je 1200 mm. Šířka schodiště musí splňovat normu z požární bezpečnosti.

Šířka podesty a mezipodesty

Šířka podesty a mezipodesty se navrhuje s ohledem na minimální průchodnou šířku celého schodiště. Šířka mezipodesty je ve stejné šířce, jako je šířka schodišťového ramene. Šířka podesty je rozšířena minimálně o 100 mm.

Podchodná výška schodiště

Minimální podchodná výška u schodiště rodinného a bytového domu je 2100 mm. Měří se na svislici a udává vzdálenost od hrany stupně po výšku stropu schodiště.

 • hp = 1500 + 750/cosα, kde α je sklon schodišťového ramene.

Průchodná výška schodiště

Minimální průchodná výška schodiště rodinného a bytového domu je 1900 mm. Měří se na kolmici ke spádu schodišťového ramene a udává vzdálenost mezi hranou stupně a stropem schodiště.

 • 750 + 1500 * cosα, kde α je sklon schodišťového ramene

Výška schodišťového zábradlí

Výška zábradlí schodiště v rodinném domě je minimálně 900 mm, je-li hloubka volného prostoru pod zábradlím maximálně 3,0 m a minimálně 1,0 m, pokud je 3 až 12 m. Výška zábradlí v bytových domech, kde je výška volného prostoru pod zábradlím 12 až 30 m, je 1,1 m a pokud je více jak 30 m, minimálně 1,2 m.

Minimální vzdálenost dveří od schodiště

Pokud se na mezipodestu či podestu schodiště otvírají dveře od bytů či pokojů, nesmí zužovat průchodnou šířku schodiště. Když se otevírají dovnitř, hrana dveřních zárubní má být umístěna 300 mm od hrany prvního schodišťového stupně. Předepsaná je i výška komínu. Pomůže vám i doporučená výška kuchyně a

výška umyvadla.

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *