Dům

Správná výška komínu nad střechou – jak jsi určit?

Kolem správné výšky komínu nad střechou, jejím hřebenem nebo plochou střechou se neustále vedou diskuze. Existuje celá řada komínů a konstrukčních řešení střech. Druh komínu a jeho výška musí být provedeny správně a v součinnosti s projektem a normou.

Tuto problematiku stanovuje norma ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Z důvodu požární bezpečnosti se na zdění komínů používají pálené cihly, neboucelené komínové systémy, které se stavějí jako stavebnice s vložkami a zdícími prvky, anebo se komíny vyrábějí z nerezového plechu.

Správné výšky komínu

Komín slouží k bezpečnému odvodu kouře a spalin z topného tělesa, tedy zdroje kouře vznikajícího při spalování. Nejčastěji jde o krby, kotle, kamna a krbová kamna používaná pro vytápění interiéru. Horké spaliny, které mají nižší hustotu než vzduch, stoupají výše a místo nich je nasáván čerstvý vzduch. Proces nazýváme komínový tah. Ovlivňuje ho výška komínu a jeho vnitřní průměr. Stejně jako se počítá světlá výška pokojů, i komín má svou pevně stanovenou výšku. Spočítat se dá i doporučená výška kuchyňské linky.

Komíny s umělým tahem

Pokud není možné postavit komín podle platné normy, je třeba vytvořit komín s umělým tahem, kde tah zajišťuje ventilátor. Systém se využívá i při odtahu studených zplodin, kde systém přirozeného tahu není funkční. My se ale zaměříme na klasické komíny.

Obecné pravidlo na výšku komínů s přirozeným tahem

Platná norma určuje, jakou výšku musí mít nadstřešní část komína nad hřebenem střechy. Existuje obecné pravidlo, že komín umístěný do 2 m od hřebene střechy musí být o 65 cm výše než hřeben. Základní regule platí pro komíny s přirozeným tahem. Záleží však na druhu a sklonu střechy i vzdálenosti ostatních přilehlých budov. Komín musí být postaven tak, aby nenarušoval okolní prostředí, nezamořoval ho kouřem a zplodinami. Proto norma určuje pravidla pro komíny a kouřovody i jejich připojení na spotřebiče paliv.

Výška komína nad hřebenem šikmé střechy se sklonem větším než 20°

Šikmá střecha se sklonem větším než 20° je nejčastější. Komín s přirozeným tahem musí mít ústí minimálně 65 cm nad hřebenem střechy a to za předpokladu, že se nachází na hřebeni dané střechy, nebo nejdále do 2 m od hřebene. Pokud je komín dál než 2 m od hřebene, počítá se výška 65 cm od šikminy skloněné o větrný úhel 10° oproti vodorovné rovině hřebene dané střechy.

Výška komínu nad plochou střechou

U ploché střechy, což jsou i šikmé střechy s úhlem menším než 20° musí být komín vysoký nejméně 1 m od plochy střechy nebo jejího hřebenu či atiky ploché střechy.

Výška komína u nástavby na ploché střeše a s ohledem k sousedním objektům

Pokud je komín nad plochou střechou s nástavbou a sousední budovou ve vzdálenosti menší než 15 m, musí být ústí komína minimálně 1 m nad šikminou větrného úhlu 10° vůči vodorovné rovině střechy nástavby, sousední budovy.

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *