Dům

Výška zábradlí – Jaká je norma a bezpečnostní prvky?

Zábradlí je v podstatě definováno jako konstrukce a její hlavní funkcí je zajistit bezpečnost. Proto se tento bezpečnostní prvek nesmí podcenit. Zabezpečit se musí schodiště, lávka, balkón i terasa schválenou ochrannou.

Nejdůležitější zásady normy zábradlí

Stavební úřad při kolaudaci posuzuje zábradlí na základě vyhlášky č. 137/1998 Sb, O obecných technických požadavcích na výstavbu. Obecně se rozlišuje zábradlí podle pochůzné plochy a charakteru výplně. Typy mají určitá specifika.

Základními požadavky na zábradlí

  • výška zábradlí
  • vzdálenost mezi výplněmi zábradlí
  • pevnost

Bezpečnost

Jde hlavně o bezpečnost. Schodišťové zábradlí brání pádu, ale zároveň slouží jako opora a usnadňuje chůzi po schodech nahoru i dolů. Musí být správně ukotveno.

Pevnost

Zábradlí musí být pevné, dobře ukotvené a dostatečně vysoké. Předpisy pamatují na výplně zábradlí, které musí zabránit propadnutí malých dětí. Lepší je svislé členění, protože po vodorovném by mohlo dítě vyšplhat a přepadnout. Je třeba dodržet šířku rozestupů mezi tyčemi méně než 11 cm, kde dítě neprostrčí hlavu. To platí u schodišť rodinných domů, terasy i balkonu. Doporučená je i výška okna.

Zábradlí s plochou výplní může být zděné, dřevěné nebo z bezpečnostního či kaleného skla, ze síťoviny s oky sítě, kam se nevejde špička dětského chodidla, aby děti nevyšplhaly a nepřepadly. Pokud hrozí nebezpečí propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno ochrannou lištou, nejméně 100 mm vysokou.

Počet sloupků

Sloupky by měly být od sebe vzdáleny 1 metr. Počet sloupků se odvíjí od délky schodiště. Z estetického hlediska se umisťují sloupky zábradlí do středu šířky nášlapu a rozteč přizpůsobí. Je třeba o 1 sloupek víc, než je počet metrů zábradlí.

Pozor na skleněné výplně

Vzhledem k nutnosti dodržení ČSN 743305 svěřte výrobu a montáž skleněného zábradlí odborné firmě s dlouholetou tradicí a dobrou referencí. Správná funkčnost a dlouhodobá životnost se zajistí správným technickým návrhem a odbornou montáží.

Madlo na stěně

Norma zábradlí uvádí, že schodiště, jehož výška nepřesahuje 50 cm, nemusí mít zábradlí. Na přímé jednoramenné schodiště, uzavřené z obou stran zdí, se instaluje na jednu stěnu madlo ve výšce zábradlí odsazeno od zdi alespoň o 40 mm.

Výška zábradlí u schodiště

Zábradlí musí mít dostatečnou výšku. Vychází se z průměrné výšky člověka 175 cm. Horní část zábradlí má dosahovat ke spodnímu okraji hrudního koše. Norma předepisuje výšku zábradlí podle účelu a typu budovy. U rodinného domu se vychází z výšky volného prostoru vedle schodiště. Do 3 m stačí zábradlí vysoké 90 cm, nad 3 m musí mít 100 cm, při hloubce převyšujících 12 m má mít zábradlí výšku 110 cm.

Bezpečnostní madla

Povrch madla musí být hladký, bez ostrých hran a výstupků, protože i zachycení prstenem za madlo může skončit poraněním. Děti se rády na madlech vozí, proto se na madla instalují bezpečnostní prvky v podobě výčnělků, které musí být dle normy oblé a instalují se na zábradlí od 1,5 m délky. Při změnách sklonu by měla madla plynule navazovat, a pokud jsou dutá, musí být zakončena hladkými koncovkami. Z důvodu bezpečnosti se kvůli dětem doporučuje druhé dětské madlo instalované ve výši 40 až 70 cm, zejména v mateřské škole. Doporučená je i výška schodu.

Jak se měří zábradlí pro splnění normy

Výška zábradlí je svislá vzdálenost mezi horní hranou zábradlí a povrchem pochůzné plochy, nebo spojnicí nezkosených hran schodišťových stupňů. Šírka zábradlí se pak měří mezi půdorysnými průměty vnějších hran horní plochy zábradlí. Měří se i mezery v zábradlí, mezi zábradlím a sousedící konstrukcí i mezi zábradlím a pochůznou plochou.

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *