Domácnost

Jak správně třídit odpad?

Na třídění odpadu jsou dnes k dispozici barevné kontejnery téměř všude. Víte, co kam patří? Připravili jsme pro vás přehled pro efektivní a správné třídění odpadu. V ČR třídí odpad asi 73 % obyvatel a v evropském žebříčku jsme na druhém místě.

Před tříděním obalových materiálů je třeba zkontrolovat značku s recyklačním symbolem a kódem. V oblastech se třídění odpadů liší. Než začnete vyhazovat nepotřebné věci, podívejte se jak zvládnout vánoční úklid a kam s odpadem.

Proč třídit odpad

 1. Zákonná povinnost § 12 zákona č. 185/2001 sb.
 2. Občanská zodpovědnost
 3. Ochrana a zlepšení životního prostředí
 4. Šetření přírodních zdrojů surovin a energie
 5. Ochrana a šetření lesů a následné zlepšení kvality čerstvého vzduchu
 6. Snížení nebezpečí zdravotních rizik expozicí nebezpečných látek
 7. Možnost opětovného využití odpadových materiálů
 8. Zmenšení celkového množství odpadů, zejména na skládkách
 9. Finanční úspora za odvoz odpadu a snížení emisí z dopravy
 10. Podpora recyklované výroby

Co kam patří

 • Černá na směsný odpad
 • Modrá na papír
 • Bílá na čiré sklo
 • Zelená na barevné sklo
 • Žlutá na plasty
 • Oranžová na nápojové kartony
 • Hnědá na biologický odpad
 • Růžová na nebezpečný odpad
 • Červená na elektroniku

Papír a modrý kontejner na tříděný papírový odpad

 • Můžete sem vyhodit papírové obaly, noviny, časopisy, sešity, letáky, karton, krabice, knihy, lepenku, papíry s kancelářskými sponkami, poštovní obálky s fóliovými okénky, ale i často diskutované papírové ruličky od toaletního papíru a kuchyňských utěrek či plata od vajec. Krabice rozřežte a seskládejte.
 • Nemůžete sem vyhodit mokrý, mastný, uhlový, voskovaný a jinak znehodnocený papír, celé svazky knih, termopapír – účtenky, vícevrstvé obaly, hygienické potřeby a použité pleny.

Sklo a zelený a bílý kontejner na tříděný skleněný odpad pro čiré a barevné sklo

 • Barevné sklo jde do zeleného, čiré sklo se dává do bílého kontejneru. V případě, že je u vás jen jeden druh kontejneru, můžete do něj vkládat všechny barvy skla.  
 • Do zeleného kontejneru můžete vyhodit jakékoliv barevné a mléčné sklo, jako jsou nevratné lahve od nápojů, lahvičky od léků, rozlámané tabulové sklo z oken či dveří, které ale nerozbíjejte před kontejnerem na ulici. Tabulové sklo se třídí bočním podlouhlým vhozem, jinak se odváží do sběrného dvora.
 • Nepatří sem porcelán, keramika, zlacené sklo, pokovené sklo, drátové sklo, autosklo, laboratorní a varné sklo.
 • Do bílého kontejneru můžete vyhodit pouze čiré sklo bez chemické úpravy a zabarvení, jako jsou nevratné lahve, zavařovací sklenice a nápojové skleničky.
 • Nemůžete sem vyhodit ani čiré tabulové sklo, sklo s chemickým zabarvením a ostatní skleněný odpad, který patří do zeleného kontejneru.

Plasty a žlutý kontejner na tříděný plastový odpad

Plasty jsou náročné na prostor, proto je důležité je při třídění co nejvíce deformovat a zmenšit, tedy sešlápnout a zmačkat. Tam, kde chybí kontejnery na nápojové kartony, je můžete vhazovat do plastů. Před tříděním skla do sběrných nádob není třeba odstraňovat víčka a etikety a obaly se nemusí vymývat, jen vyprázdnit.

 • Můžete sem vyhodit plastové tašky, igelitové sáčky, fólie, PET láhve od nápojů, plastové obaly od kosmetických, čisticích a pracích prostředků, kelímky, obaly CD nosičů, další plastové odpady včetně kousků polystyrenu.
 • Nemůžete sem vyhodit PVC, molitan, gumu, textil z umělých vláken, obaly Tetra Pak, lino, obaly od produktů obsahujících nebezpečné látky jako jsou chemikálie, lepidla, ředidla, oleje či barvy.

Nápojové kartony a oranžový kontejner na tříděný odpad Tatra Pak

 • Nápojové kartony Tetra Pak jsou složeny z několika vrstev. Do tříděných kontejnerů oranžové barvy můžete vyhodit krabice od vína, džusů, mléka a mléčných výrobků. Je nutné je vždy sešlápnout a zmenšit jejich objem.
 • Nemůžete sem vyhodit měkké sáčky od polotovarových potravin, kávy či čaje. Pokud kontejnery na nápojové kartony chybí, vhazují se dle označení do modrého kontejneru na papír nebo do žlutého na plast.

Bioodpad a hnědý kontejner na tříděný biologický odpad

 • Vyhazuje se do nich jen biologický odpad, který lze použít na kompost. Patří sem ovoce, zelenina, slupky, čaj, káva, tráva, listí, květiny, plevel, skořápky vajec, květináče z lepenky nebo rašeliny.
 • Nepatří sem podestýlka od zvířat, pleny, kosti, maso, olej, zbytky omáček či pomazánek, uhelný popel, nedopalky cigaret, pytlíky z vysavače a další nerozložitelný odpad.

Nebezpečný odpad a růžové kontejnery

Nebezpečný odpad je znečištěn materiálem či látkami, které jsou životu a životnímu prostředí nebezpečné. Zejména látky výbušné, hořlavé, žíravé, dráždivé, toxické, infekční, karcinogenní či mutagenní.

 • Patří sem barvy, laky, ředidla, lepidla, pryskyřice, mořidla, oleje, tuky, kyseliny, hydroxidy, pesticidy, fotochemikálie, elektrické baterie, autobaterie, galvanické články, tonery, inkousty, těkavé látky, zářivky, elektronika i léky. Velké spotřebiče (chladničky) patří do sběrného dvora.

Elektronika a červený kontejner na tříděný elektroodpad

Téměř všechny vysloužilé elektronické výrobky lze vrátit zpět prodejci na zpětný odběr, proto platíte recyklační poplatek. Kontejnery bývají rozděleny na sběr baterií, zářivek a výbojek nebo drobných elektrospotřebičů, ale i bílé zboží, jako jsou lednice, mrazáky, sporáky či televize, které se vozí do sběrného dvora.

Co se děje s vytříděným odpadem

Opad se odveze na dotřiďovací linku, kde se třídí hlavně ručně. Některé vytříděné materiály se zpracovávají a recyklují. Zeh surovin se vyrábějí nové výrobky. Bohužel je procento recyklace dost mizivé a většina odpadů jde do spalovny, popř. na skládku. 15 kartonů od džusů či mléka stačí na dětské leporelo, 10 časopisů na kartonovou krabici na televizi, 5 PET lahví na tričko a 30 na fleesovou bundu. Aby se vám odpad dobře třídil, podívejte se na vhodné rozvržení kuchyňské linky.

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *