Dům

Jaký je rozdíl mezi číslem popisným a číslem orientačním?

Víte, proč mají některé domy hned dvě čísla? Podívejte se, co znamenají a kde je přesně najdete. Zmíníme se také o číslech domovních a evidenčních.

Číslování domů slouží k evidenci a identifikaci staveb. Orientují se podle nich úřady i poštovní doručovatelé. Jsou podkladem pro tvorbu digitálních map. Najdeme je zapsána v katastru nemovitostí, kde vymezují nemovitý majetek.

Zákon a čísla

Číslování domů nebo systém územní identifikace podléhá vyhlášce Ministerstva vnitra ČR č. 326/2000 Sb., ve znění vyhlášky 193/2001 Sb. Prováděcí pravomoc mají obce a městské části. Odpovědnost označení budovy má majitel. Správu nad čísly orientačními, evidenčními a popisnými má Ministerstvo vnitra.

Co je číslo popisné

Popisné číslo dům popisuje a je v dané obci vždy jedinečné. Většinou je to vyšší číslo na domě, někdy až pětimístné. Přiděluje se po kolaudaci stavby a je nutné pro zápis do KN. Mění se při změně katastrálních hranic a zanikne s nemovitostí. Nová stavba na místě demolovaného domu má nové číslo popisné. Čím je nemovitost novější, tím je toto číslo vyšší. Má-li objekt více vchodů, každý z nich má své číslo. Číslo popisné se uvádí před lomítkem. Originál bývá na červené tabulce s bílými číslicemi i s názvem příslušného katastrálního území.

Co je číslo orientační

Orientační číslo slouží k orientaci a je jedinečné v rámci jedné ulice. V dané obci se může opakovat. Orientuje dům k ulici nebo náměstí. Pokud má stěny do více ulic, má více čísel. Není přiděleno ve všech obcích a někdy je nahrazeno písmenem. Orientační číslo se uvádí za lomítkem. Používají se hlavně ve městech. V originálu čísla bývají na modré tabulce s bílými číslicemi.

Co je číslo evidenční

Evidenční číslo označuje dočasné stavby nebo stavby neurčené k trvalému bydlení, jako chaty. Číslo evidenční je v rámci obce jedinečné. Bývá na zelené tabulce s bílými číslicemi.

Co je domovní číslo

Domovní číslo označuje soubor všech čísel na objektu, Zahrnuje čísla evidenční, popisná a orientační, pokud jsou přidělena.

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *