Dům

Revize kotle – jak často ji provádět a na kolik vás to vyjde?

Pravidelná kontrola plynového kotle se provádí pro zvýšení bezpečnosti a dosažení komfortu i pohodlí při jeho používání. Zaručuje jeho správný chod a ovlivňuje jeho účinnost, což se promítá do nižších účtů za vytápění.

Provoz plynového kotle

Výběr kotle nepodceňte. Jde o investici na mnoho let. Pečlivě prověřujte parametry a prvky daného systému a analyzujte poměr nákladů a výdajů. Aby topný systém sloužil co nejdéle, jsou důležité i pravidelné revize zařízení, kontrola a čištění spalinových cest a revize komínů. U plynového kotle jsou odborná kontrola a čištění kominíkem povinné 1x za rok. U kotlů na pevná paliva je třeba čistit spalinové cesty 2x až 3x ročně dle vytíženosti. Čištění lze provést svépomocí, ale 1x ročně je třeba odborná kontrola. Stejně se provádí i revize kotle na tuhá paliva i elektrického kotle. Kontrolují se i vafky. Nutné je i odvzdušnění topení.

Průměrná doba provozu hořáku u plynového kotle

Průměrná doba provozu hořáku je u plynového kotle přibližně 2 000 hodin, což odpovídá více než 83 dnům nepřetržitého provozu zařízení. Hořáky se tedy musí u topných zařízení při kontrole vyměnit, aby nám mohl plynový kotel sloužit mnoho let.

Jak často je nutná revize kotle

Výrobci plynových zařízení doporučují provádět revize plynových kotlů 1x ročně. Zákonná povinnost pravidelné revize či kontroly kotle se týká pouze kotlů na tuhá paliva, případně podnikatelů a firem, kteří využívají plynové kotle. Na podzim je pro servisní techniky topných kotlů nejnáročnější období a o revize kotlů je největší zájem. Doporučujeme proto provést kontrolu už během letních prázdnin.

Jaká je platnost revize kotle

Každoroční servisní prohlídkou, která zahrnuje vizuální kontrolu, seřízení, čištění a odstranění případných zjištěných závad zajistíte bezpečnosti kotle a prodloužíte jeho životnost. Bez ní můžete mít problémy s uplatněním záruky nebo s pojišťovnou.

  • Povinná revizní kontrola – kontrola těsnosti rozvodů plynu a připojených zařízení, tlaková zkouška a zkouška těsnosti u kotle na tuhá paliva.
  • Povinná kontrola kotlevizuální kontrola celkového stavu kotle na tuhá paliva.
  • Servisní kontrolaseřízení a čištění kotle, kontrola funkčnosti a odstranění závad pro prodloužení životnosti zařízení a snížení spotřeby.

Pozáruční prohlídku plynového kotle by měl provádět autorizovaný servisní technik s odbornými znalostmi a odborným zaškolením, který má s sebou balíček originálních náhradních dílů. Seznam autorizovaných servisních techniků naleznete na webových stránkách daného výrobce vašeho topného zařízení.

Kolik stojí revize kotle

Cena revize kotle včetně vystavení revizní zprávy či posudku s razítkem se pohybuje přibližně od 1 000 do 2 500 Kč podle typu kotle a lokality. Záleží na typu i na tom, zda je třeba provádět opravy plynových kotlů. Cena servisní prohlídky se odvíjí od prováděných úkonů a začíná v průměru na 500 Kč.

Kdo platí revizi kotle v nájemním bytě

Revize kotle je povinnost pronajímatele. Ten ji musí zajistit i hradit. Servisní kontrolu bojleru či kotle v bytě si ale musí pohlídat nájemník. Pronajímatel na vás nemůže převést ve smlouvě více povinností, než které vám ukládá zákon. Často je dobré prohlídky vykonávat z důvodu případné reklamace nebo případného proplacení pojistného z pojištění nemovitosti či domácnosti. Vznikne-li v důsledku špatného stavu kotle či bojleru škoda, může za ni být odpovědný nájemník bytu.

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *