Domácnost

Jak vypadá revize hromosvodů               

Pokud máte dům, je třeba řešit revizi na plyn, elektřinu, kotel, komín i hromosvod. Pokud nemáte revizi hromosvodu, po zásahu bleskem do domu nedostanete od pojišťovny vůbec nic.

Normy na hromosvod

Domy jsou dnes chráněny hromosvody, které v polovině 18. století vymyslel Prokop Diviš a první z nich postavil v Příměticích u Znojma. I když je princip stále stejný, i hromosvody prošly vývojem a musí splňovat určité normy, které určují i četnost revizí a toho, kdo je může provádět.

Pro domy s hromosvody pořízenými do 1. 2. 2009 platí norma ČSN 33 1500. Pro domy s hromosvody pořízenými po 1. 2. 2009 platí norma ČSN EN 62305.

Kdo může dělat revizi hromosvodu

Revizi hromosvodu misí dělat licencovaný odborník, tedy revizní technik. Pokud už byl hromosvod revidovaný dříve, je nutné ukázat technikovi revizní zprávu nebo revizní zprávu o instalaci hromosvodu. Podle ČSN 331500 čl. 4.2 je zpráva závazným podkladem k provedení nové revize zpráva o předchozí revizi. Obsahem revize je prohlídka soustavy bleskosvodu, její kompletnost, nepřerušení, zkoušení spojů, zjištění stavu uzemnění a měření zemního odporu.

Pokud je odpor vyšší než 15 ohmů, posílí se zemnič tak, aby opět splňoval předepsaný odpor.

Proč provádět revize

Správně fungující hromosvod, přesněji bleskosvod, který zasáhne blesk, uměle svede jeho výboj do země. Tak zabrání případnému vzniku požáru, poškození objektu i elektrických a datových rozvodů v budově i újmě na zdraví. Dnes už je revize hromosvodu běžnou součástí protipožární ochrany.

Jaké jsou typy revizí

  • Výchozí revize – je nutné ji provést u každého nově namontovaného hromosvodu před jeho uvedením do provozu
  • Periodická revize – frekvence se odvíjí od typu a zaměření objektu a řídí se normou ČSN 33 1500
  • Mimořádná revize – provádí se po úderu blesku do budovy a jiných mimořádných situacích

Jak často provádět revizi hromosvodu

Hromosvod není na rodinném domě povinný, pokud si ho ale nainstalujete, musí být na 100 % účinný, jinak znamená pro dům větší ohrožení než jeho absence. Provádějte proto revizi hromosvodu stejně jako třeba revize kotle.

Hromosvody zřízené do 1. 2. 2009 vyžadují revizi 1x za 5 let a u objektů z hořlavých materiálů každé 2 roky). Na systém ochrany před bleskem a přepětím instalovaný po 1. 2. 2009 je pro rodinné a bytové domy vyžadována vizuální kontrola každé 2 roky a úplná revize každé 4 roky, u kritických zařízení ochrany je nutná celková revize 1x ročně. Cena revize je dle stavu a velikosti kolem 2 000 Kč.

Co musí obsahovat revizní zpráva

Dejte si pozor na práci revizních techniků. Revizní zpráva podle zákona nemusí obsahovat popis problémů a potřebných úprav pro nastolení podmínečného stavu. Revizní technik vám po změření většího odporu může vystavit negativní osvědčení a odejít. Dbejte tedy na to, aby vám bylo známo, co je třeba na hromosvodu opravit.  Technik by vám měl sdělit předběžnou cenu opravy, ke které přičte cenu revizní zprávy. Domluvte se s ním rovnou na opravě hromosvodu.

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *