Domácnost

Jak změnit dodavatele plynu a elektřiny

Změna dodavatele energií může zmírnit dopad současného zvyšování cen elektřiny i plynu. V loňském roce změnilo dodavatele elektřiny více jak půl milionu odběratelů. Jak dodavatele změnit bez obav z penále za předčasné vypovězení smlouvy a nenechat se napálit skrytými poplatky?

Změna dodavatele je v rámci postupu stejná u elektřiny i plynu a omezený není ani počet změn dodavatele za rok. Změnu je třeba si nejdříve pečlivě rozmyslet a zjistit si, jakou smlouvu máte v současné době uzavřenou se stávajícím dodavatelem.

Na co si dát pozor

Musíte myslet na případné překážky. Někdy stávající smlouva o dodávkách energií buď nejde vypovědět vůbec, nebo jen se zaplacením opravdu značně vysoké smluvní pokuty, protože byla sjednána na určité období, které ještě neskončilo.

Dejte si pozor na termíny

Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, lze ji vypovědět 3 měsíce před koncem jejího trvání. Pokud chcete změnit dodavatele bez obav ze sankcí a máte smlouvu na dobu určitou, můžete to udělat v případě, že vám stávající dodavatel zvýší neregulovanou cenu elektřiny nebo plynu, nebo vám změní jiné smluvní podmínky způsobem, se kterým vy nesouhlasíte.

Jak se ohlašuje změna podmínek

Pokud vám ale dodavatel energií oznámí změny náležitým způsobem, tedy většinou prostřednictvím pošty, e-mailem nebo pomocí SMS, a bude to nejpozději 30 dní před jejich účinností, můžete odstoupit od smlouvy nejpozději 10. den přede dnem účinnosti změny. Pokud vím dodavatel změnu ale náležitě neoznámí, máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu do 3. měsíců od data zvýšení ceny nebo od změny jiných smluvních podmínek.

Automatické prodloužení smlouvy

Dodavatelé si u smluv na dobu určitou často uplatňují její automatické prodloužení. Tomu lze zabránit v případě, že ve stanovené době oznámíte svému dodavateli energií, že si nepřejete ve smlouvě už dále pokračovat. Pak je důležité vytipovat si konkrétní dodavatele a srovnat di jejich cenové a obchodní podmínky.

Ověřte si ceny

Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů využijte kalkulátor na stránkách Energetického regulačního úřadu. Podívat se můžete i na usetreno.cz. Pokud hledáte formuláře, podívejte se přímo na stránky dodavatele energií. Pokud se necháte přesvědčit a podepíšete novou smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu nějakému podomnímu prodejci, nezoufejte. V případě, že později zjistíte, že je nevýhodná, můžete od ní ve lhůtě 14 dnů ještě stále odstoupit.

Odstoupení od smlouvy

Pokud to nestihnete v uvedené lhůtě, energetický zákon vám umožňuje smlouvu vypovědět od jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Dodavatel vůči spotřebiteli nemůže uplatňovat v souvislosti s výpovědí smlouvy žádnou sankci, ani smluvní pokutu či poplatek za ukončení smlouvy.

Změna poskytovatele energie

S novým dodavatelem musíte uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před podpisem byste si měli nechat předložit smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky. Můžete při podpisu smlouvy udělit novému dodavateli plnou moc a ten provede přepis za vás, čímž se proces změny urychlí. Proces změny trvá 1. až 6. měsíců. Záleží na výpovědních lhůtách, zda stávající dodavatel neodmítne přijmout výpověď kvůli špatně uvedenému datu nebo jiné chybě. K termínu změny dodavatele nahlaste stav měřidla. Obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby a vypořádání závazků s původním dodavatelem. Je třeba si přesměrovat platby za energie.  

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *